Ønsker du å informere om tjenester eller fritidsaktiviteter?

Loppa kommune tilbyr å publisere informasjon om din/deres tjenester eller fritidsaktiviteter på vår hjemmeside. Send ønsket informasjon til postmottak@loppa.kommmune.no merk med 'Tjeneste/fritidsaktivitet'.

Loppa kommune tar ingen ansvar for feil i ønsket publisering.