Øvelse Nordic Respones 24

Arbeidet med å planlegge øvelse Nordic Response pågår for fullt. Forsvaret har etablert en egen informasjonsside knyttet til øvelsen. Du finner informasjonssiden her.