Råd om hvordan voksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomutslipp

Den usikre situasjonen i Europa og faren for atomulykker kan virke skremmende for både voksne, ungdommer og barn. Helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidet råd om hvordan voksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomutslipp. Rådene er rettet mot både foreldre, omsorgspersoner og profesjonelle slik som lærere, barnehageansatte og helsepersonell.

Råd til foreldre: Slik kan du snakke med barn og ungdommer om krig og frykt for atomulykker - Helsenorge

Råd ril profesjonelle: Slik kan du snakke med barn og ungdommer om krig og frykt for atomulykker - Helsedirektoratet