Resepsjonen på legekontoret holdes stengt 01.06.2023 på grunn av kurs.

Ved behov for legevakt, ring 116117 eller 113 for øyeblikkelig hjelp.