Sambruk og mer-bruk av barnehagens uteområde

Barnehagens ute- og lekeområde er åpent for de som ønsker å benytte seg av området på ettermiddags-/kveldstid. 

Vi ber imidlertid om at det utøves respekt for utstyr og lekeapparat, og tar hensyn til at både barn og barnehagebarn kan leke trygt. 

Vi har den siste tiden opplevd både ødeleggelser, tilgrising, glasskår og åpne porter på vår daglige sjekkrunde. Dette er svært uheldig og skal ikke forekomme. 

#trygtlekemiljø