Spørreundersøkelsen Livet i Loppa

For å kunne få et representativt utvalg svar på spørreundersøkelsen Livet i Loppa, er vi avhengig av din hjelp.

Mange eldre har ikke de digitale ferdighetene som kreves for å kunne svare på undersøkelsen, og vi håper derfor at du som pårørende kan bistå dine nærmeste slik at flest mulig høres.

Et effektivt folkehelsearbeid må være basert på kunnskap, og den kunnskapen er det dere som innbyggere som sitter på.

Spørreundersøkelsen finner du her. 

Takk - og ha en nydelig dag 

PS: Vi har utsatt svarfristen til 1.oktober.