Tekniske problemer med gebyrhefte

På grunn av tekniske problemer med gebyrheftet, er noen av satsene i gebyrheftet feil.