Ungdomsrådet i Loppa

Ungdomsrådet i Loppa hadde sitt første møte i dag. 

Ungdomsrådet i Loppa. Fra venstre: Iris Sørensen, Aleksander Holst-Olsen, Ravna Linnes, Abduljalil Ali, Ask Magne Eriksen og Elias Berg Emil-Johan Olsen
Til venstre leder av Loppa ungdomsråd Ask Magne Eriksen og nestleder Elias Berg Emil-Johan Olsen

Ask Magne Eriksen ble valgt til leder i Loppa ungdomsråd, og Elias Berg ble valgt til nestleder i Loppa ungdomsråd.