Utlysning 17. mai arrangement 2023

Vi oppfordrer lag og foreninger til å søke om å arrangere 17. mai på samfunnshus og grendehus i Loppa kommune.Loppa kommune gir et tilskudd på kr. 200,- pr. barn som deltar på arrangementet.Program for arrangementet må legges ved søknaden. Søknaden kan sendes på mail til: postmottak@loppa.kommune.no eller pr. post til:

Loppa kommune
Parkveien 1/3
9550  ØKSFJORD

Søknadsfrist 30.04.2023