Valg av deltakere til strategisk arbeidsgruppe for samferdsel

I møte den 07.03.2023 ble følgende deltakere valgt inn i strategisk arbeidsgruppe for samferdsel:

  • Ordfører - møteleder
  • Ingvi Luthersson – politiker
  • Bård Jahr – politiker
  • Administrasjon - referenter
  • Ole Karstein Johansen (OKJ transport) - representerer gods og transport
  • Sigvald Kristensen (Polarfeed) - representerer næringslivet i Øksfjord
  • Steinar Halvorsen (Sandlandbrygge) - representerer turistnæringen
  • Signor Antonsen (Sør-Tverrfjord handel) - representerer næringslivet i vestre Loppa

Arbeidsgruppens målsetning:

Arbeidsgruppen skal jobbe med innspill til et datagrunnlag som på best mulig måte kan vise kommunens reelle behov for utbedringer og samferdselstilbud. Dataene skal bidra til en tydelig konsekvensutredning som viser følgene av Troms- og Finnmark fylkeskommune sine prioriteringer i nåværende og fremtidige transportplan. Konsekvensutredningen skal utformes av administrasjonen og sendes som et høringssvar til regional transportplan for Finnmark 2024-2036.

Det skal også fremlegges en mediestrategi som skal evne å legge press på fylkeskommunens i avgjørelser som har konsekvenser for samferdsel i Loppa kommune.

Hvordan skal arbeidsgruppen møtes?

Deltakelse vil foregå gjennom fysisk oppmøte og på Teams.

Ønsker du å komme med innspill?

Vi oppfordrer alle innbyggere i Loppa kommune til å komme med innspill til arbeidsgruppen. Innspill kan sendes til postmottak@loppa.kommune.no. Merkes med: Innspill til arbeidsgruppe for samferdsel. Neste møte i arbeidsgruppen avholdes 22.03.2023.

Vil du sende inn eget innspill til Troms- og Finnmark fylkeskommune? Følg denne lenken.