Årsmelding 2013 Loppa kommune

Årsmelding 2013

14.05.14

Rådmannen legger frem årsmelding for 2013 med vedlagte hovedoversikter fra regnskapet. Loppa kommunes regnskap for 2013 er avsluttet med ett regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 6.933.000.

Årsmelding 2011

Årsmelding 2011

28.11.13

Rådmannen legger frem årsmelding for 2011 vedlagt hovedoversikter fra regnskapet

Årsmelding 2012

Årsmelding 2012

28.11.13

Rådmannen legger frem Årsmelding for 2012 med hovedoversikter fra regnskapet.

Årsmelding 2010 forside

Årsmelding 2010

09.08.12

Rådmannen legger frem årsmelding for 2010 vedlagt regnskapstall

Årsmelding 2009, forside

Årsmelding 2009

19.05.10

Rådmannen legger frem årsmelding for 2009 med vedlagte hovedoversikter fra regnskapet

Årsmelding 2008 fors

Årsmelding 2008

18.03.09

Rådmannen legger frem årsmelding for 2008 med vedlagte hovedoversikter fra regnskapet