Driftsavdelingen

Åpningstid man-fre 07:00-15:00

 

Driftsavdelingen har ansvaret for:

* Arealplanlegging og regulering i henhold til plan - og bygningsloven
* Byggesaksbehandling og kontroll i henhold til plan - og bygningsloven
* Kart og oppmålingsarbeider
* Brann- og ulykkesberedskap i henhold til lov om brannvern
* Forebyggende brannvern i henhold til lov om brannvern
* Bygging, drift og vedlikehold av kommunale veger, samt vann og avløpsanlegg
* Vedlikehold av kommunale bygg
* Prosjektledelse ved byggeprosjekt i kommunal regi
* Bistå med tekniske tjenester (innbyggere, egen organisasjon, andre foretak)
* Utøve kommunens forurensningsmyndighet
 
De tekniske tjenestene i Loppa kommune er administrativt organisert under driftsavdelingen. Avdelingsadministrasjonen holder til i kjeller etasjen på rådhuset i Øksfjord.
Kontaktpersoner:

Kenneth André Johannessen

Teknisk sjef

78 45 32 16

46 90 64 39

Halvor Pettersen

Sekretær

78 45 32 10

95 80 23 12

Magnor Kårsgård

Brannsjef

78 45 32 14

99 07 81 92

Maja Giselsson Mannsverk

Konsulent

78 45 32 12

90 68 39 75

Aleksander Alsèn

Samfunnsplanlegger

78 45 31 01

48 72 96 87

Jan Eirik Jensen

Vedlikeholdsleder

78 45 32 22 41 51 61 38

 

 

Skal du ha feiing og tilsyn tar du kontakt med feiersvenn Magnor Kårsgård eller mobil 41 51 68 31.