NAV

Endrede åpningstider ved NAV Loppa i uke 50

05.12.19

Endrede åpningstider ved NAV Loppa i uke 50/2019, dvs fra og med 09.12.2019 til og med 13.12.2019.

NAV

Åpningstider NAV Loppa

15.02.17

Åpningstid: Tirsdag, torsdag og fredag
Åpent fra klokken
09:00 – 13:00.

Mandag og onsdag – stengt.

Tlf: 55 55 33 33 (Telefonen vil være betjent, fra mandag til fredag
fra kl 08:00 - 15:30)

 

 

Bostøtte

Bostøtte - endringer i regelverket fra 2017

13.12.16

Bostøtte er en statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Kommunene og Husbanken samarbeider om ordningen. Kommunene registrerer søknader og har all kontakt med søkere, mens Husbanken fatter vedtak og utbetaler bostøtten.

800Gjeld

Økonomisk rådgivning

14.11.14

Har du kommet i en vanskelig situasjon økonomisk kan du ta kontakt med 800Gjeld - en gratis landsdekkende telefontjeneste for økonomisk rådgivning for privatpersoner.
Dette er et supplement til kommunens gjeldsrådgivningstjeneste.