Mobbeombud i Finnmark

Mobbeombud

03.04.19

Mobbeombudet i Finnmark skal bidra til at barn i barnehage og elever i grunnskolen og videregående opplæring har et godt og trygt barnehage- og skolemiljø.