Fritidsaktiviteter Høst 2019

21.10.19

Gymsal og basseng og andre lokaler som brukes til idrettsaktiviteter;

 

Bruk av gymsal og basseng, Høgtun skole

14.09.18

Det er rektor ved Høgtun skole som tildeler timene etter ønsker fra de interesserte.