coronavirus

Reiseregistrering

03.01.21

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge registres før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere

coronis

Smittevern, private feiringer og sammenkomster

05.08.20

Nå som konfirmasjoner, sammenkomster og andre selskaper står for døren ønsker vi å minne om at alle private arrangement er pålagt å ha en ansvarlig person som skal: