Viktig informasjon om skoleskyss fra mandag 27. april

27.04.20

Det ordinære busstilbudet - både skolebusser og rutebusser - vil gå tilnærmet som normalt i Troms og Finnmark fra og med mandag 27. april.

Fra samme dag gjenåpner skolene for 1. - 4. klasse (grunnskolen) og yrkesfag VG2 og VG3 (videregående skole)

Mer informasjon her:

coronavirus

Lokale karanteneregler for Loppa kommune oppheves fra 22.04.20

21.04.20

Loppa kommune har fulgt nasjonale retningslinjer for karantenebestemmelser knyttet til personer som reiser utenfra til Loppa kommune.

standardbilde-loppa

Øksfjord barnehage åpner for alle onsdag 22. april 2020

17.04.20

Øksfjord barnehage åpner for alle onsdag 22.april 2020.

Det er barnehageeier som er ansvarlig for å sikre at barnehagedriften skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk.

Det er derfor viktig at alle tiltak i sjekklisten er på plass før gjenåpning av barnehagen. Alle smitteverntiltak skal være på plass slik at ansatte, barn og foresatte skal kunne føle seg trygge.

Nærmere informasjon vil bli sendt ut fra Øksfjord barnehage.

barn

Smittevernveileder for barnehager

17.04.20

Fra mandag 20. april åpner barnehagene igjen.  Vi har sammen med Folkehelseinstituttet laget en smittevernveileder som skal gi råd og støtte til barnehager.
 

coronavirus

14.04.2020 - ingen påviste tilfeller av koronavirus i Loppa kommune.

14.04.20

Per 14.04.2020 kl 15:00 har ingen fått påvist koronavirus i Loppa kommune.