Bergsfjord skole

Bergsfjord oppvekstsenter

Skolen ligger i Bergsfjord, og har 5 elever.
 

Bergsfjord Oppvekstsenter har 1 områderektor, lærere,  assistenter, 1 renholder og 1 servicemedarbeider. Vi har et svømmebasseng 12 ½ m og en liten gymsal, samt lokaler i samarbeid med samfunnshuset i Bergsfjord.

Kontaktinformasjon:
Bergsfjord Oppvekstsenter
9580 BERGSFJORD

Telefon: 78 45 31 70 (skolen) 78 45 31 13 (områderektor)

Områderektor: Marit Olsen

Administrativ lærer: Line E. Posti

Telefon servicemedarbeider: 41 51 43 67