standardbilde-loppa

Regelverk og retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk 2016 -2020

Vedtatt av kommunestyret 16.juni 2016