Prisliste

Pris og betaling for barnehageplass 2018

Her finner du informasjon om hva det koster for en barnehageplass, om søskenmoderasjon og hvilke muligheter som finnes for å søke om redusert betaling.

Pris og betaling

Foreldre med barn i kommunale barnehager skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass.

Inntektsgrensen for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen. Loppa kommune følger de nasjonale satsene.

Betalingssatser og søskenmoderasjon:
Gjelder fra og med 1. januar 2018

Hel plass Kr. 2910,-
Redusert plass 25-32 timer Kr. 2619,-
Reduser plass 14-24 timer Kr. 1746,-
Kjøpdager/timer Kr. 200,- pr. dag/kr. 100,- pr. time

Kostpenger på kr. 300,- kommer i tillegg.

Det gir 30% søskenmoderasjon på 2. barn, og 50% moderasjon på 3. barn eller flere. Det yngste står på hel sats.

For barn under 3 år gjelder egne satser, uavhengig av inntekt, ut måneden barnet fyller 3 år.

Faktura
Det faktureres etterskuddsvis med forfall 20. i hver måned. Juli er betalingsfri måned, det vil derfor ikke komme faktura i august.
Barnehageplassen betales fra tildelt oppstartdato.

Dersom faktura ikke er mottatt innen en måned etter at barnet har begynt i barnehagen, må det gis melding om dette til barnehagens styrer.
Loppa kommune tilbyr Avtalegiro og E-faktura. 

Manglende betaling av barnehageavgift i mer enn to måneder kan føre til tap av plass. 


Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Søknad om reduser betaling behandles etter nasjonale regler for inntektsgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid. 

Redusert foreldrebetaling:

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.

Gratis kjernetid:

3 -, 4 - og 5-åringer (og barn med utsatt skolestart) som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timers gratis oppholdstid i barnehage pr. uke. Ordningen følger barnehageåret, og gjelder fra høsten når barnet har tre år igjen til skolestart.

Fra 1.august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Det betyr at et barn med deltidsplass med rett på fritak, har krav på fritak på 20 timer uavhengig av størrelsen på plassen. Hvis noen velger kun å bruke de 20 timene, er tilbudet gratis.

Inntekt

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetaling og ordningen med gratis kjernetid. 

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistret.

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kejrnetid for 3-, 4- og 5 åringer

Søknadsskjema finner du her.

Les mer her:  
Moderasjonsordninger foreldrebetaling
Forskrift om foreldrebetaling i barnehager