#perletur

Perletur

Perletur i Loppa er et samarbeid mellom Loppa kommune, Finnmark Friluftsråd og flere lokale idretts- og bygdelag over hele kommunen. I spissen for prosjektet er kommunal fysioterapeut Cathrine Jensen.

Dette er det første året vi er med på dette, og vi har i år 23 perleturer fordelt på disse stedene:

  • Øksfjordbotn og Bukta (i samarbeid med privatpersoner og Øksfjordbotn Bygdelag): 4 turer ((hvorav den ene i Ingadalen er litt på vent).
  • Øksfjord og Fruvik (i samarbeid med Øksfjord Idrettslag: 8 turer.
  • Tverrfjord (i samarbeid med Tverrfjord Bygdelag): 1 tur.
  • Nuvsvåg (i samarbeid med LHL Nuvsvåg): 2 turer.
  • Bergsfjord ( i samarbeid med Bergsfjord Utviklingslag): 2 turer.
  • Sør-Tverrfjord (i samarbeid med Sør-Tverrfjord Bygdelag): 2 turer.
  • Sandland (i samarbeid med Sandland Bygdelag): 2 turer.
  • Loppa Øy (i samarbeid med Loppa Øy Bygdelag): 2 turer.

Turene vil bli skiltet og merket fortløpende gjennom sommeren. Ta kontakt med Cathrine (cathrine.jensen@loppa.kommune.no eller 913 649 38) dersom du ønsker å være med å bidra i dette arbeidet.

For kart og ytterligere informasjon, se http://www.perletur.no/index.php?page_id=202413

Brosjyre med kart finner du her.

Perletur Øksfjord
Foto: Anneli Vestre. Perletur i Øksfjord, tatt fra Øksfjordfjellet
Perletur Sandland
Foto: Steinar Halvorsen. Perletur på Sandland ved Løksteinen