SFO

Skolefritidsordning

Skolefritidsordning (SFO) er et frivillig pedagogisk tilbud, utenom den obligatoriske undervisningstiden for elever på 1. - 4. trinn, og for barn med særskilte behov på 1. - 7. trinn.

Du kan lese vedtekter for SFO her.