foresattportal_logov2

Til foresatte med elever i Loppaskolen;

Foresatte portalen for Zokrates

Direktelink til siden:

https://zfe.azurewebsites.net/loppa

 

Påloggingsiden til Zokrates vil bli oppdatert slik at Loppa kommer i listen over kommuner.

https://www.zokrates.no/palogging/

Trykk på linken, velg foresattportalen, velg kommune og logg inn med bankid.  Da kommer det opp informasjon fra skolen om ditt/dine barn.