Til ungdom og foresatte i ungdomsskolen og videregående skole

INFORMASJON OM LOSFUNKSJON I LOPPA KOMMUNE

Los-funksjonen skal være et virkemiddel for å bidra til økt gjennomføring i videregående opplæring.

Ordningen retter seg mot ungdom fra 8.klasse til 19 år som er i særlig risiko for å havne utenfor skole og arbeid. Losen skal jobbe forebyggende og sørge for tettere oppfølging av ungdommene som står i en vanskelig livssituasjon.

Losens oppgaver:

  • Være tilgjengelig for og holde kontakt med ungdommene.

 

  • Hjelpe ungdommene i kontakt med nødvendige hjelpetjenester. Dette arbeidet skal skje i samarbeid med foresatte.

 

  • Være tilgjengelig for foresatte som er bekymret for sine ungdommer.

 

Den som innehar los-funksjonen i Loppa kommune er Maria Sotkajærvi. Hun har tilholdssted på Høgtun skole.

Har dere spørsmål er losen tilgjengelig på telefon og mail - både for ungdommene og foresatte. Ta gjerne kontakt!

 

Maria Sotkajærvi – Maria.sotkajaervi@loppa.kommune.no

Telefon 78453116/97716598