Barn hjemme kan trenge noen å snakke med

I nyhetsbildet fokuseres det nå på hvordan ansatte kan nå sårbare barn og unge, i en tid hvor tidlig innsats kan være utfordrende. Vedlagt ligger link til opplysningsplakater som vi ønsker å formidle videre til kommunene/fylkeskommunene.

Plakatene retter seg til barn og unge, den skal være opplysende om hvor de kan ringe/ta kontakt for å få hjelp/noen å snakke med om de har behov for det.

 

På plakaten står det telefonnummer til to nasjonale hjelpetelefoner, om det er ønskelig for kommunen/fylkeskommunen er det plass til å sette inn egen logo/lokale hjelpetelefoner ved siden av de nasjonale. 

 

KoRus Nord vil med dette anmode kommunene/fylkeskommunene om at plakatene kan legges ut på nettverk/digitale plattformer der barn og unge er. Vi anbefaler at ansatte i skoler, barnehager og helsestasjoner m fl blir orientert og at plakaten deles/er synlige på de plattformene som dere her bruker i dialogen med barn og ungdom (e-post, Skype og via læringsplattformer og nettforum)

(Kanskje har kommunen også andre kanaler å nå barn og ungdom på som kan benyttes.)

 Les her: