Vannavstenging i Nuvsvåg mandag 29. juni

Vannet vil bli stengt i Nuvsvåg mandag 29. juni fra kl. 09:00 til 20:00. Det vil bli foretatt reparasjon av en vannlekkasje. Berørte abonnenter vil være fra vannbehandlingsanlegget og innover Nuvsvåg.

Noen forhåndsregler ved stenging av vann:

 • Steng hovedvannskranen. Alle vannkraner skal også holdes stengt
   
 • Når vannet er tilbake kan det være brunt. Kaldtvannskranen bør derfor åpnes for å slippe ut luft og for å spyle ut eventuelt brunt vann og partikler.
   
 • Hvitvasken bør utsettes til vannet er tilbake i normal tilstand

Vær oppmerksom på at vannet kan være mer eller mindre brunt til og med påfølgende dag. Vannet er allikevel helsemessig trygt å drikke.

Brunt vann og partikler i drikkevannet skyldes at innvendig belegg i vannledningene løsner og fraktes med drikkevannet. Dette kan forekomme når vi spyler det kommunale ledningsnettet, ved arbeider på ledningsnettet, ved brudd på en vannledning eller når vannhastigheten øker brått, for eksempel ved brannslukking eller høyt vannforbruk.

Råd ved brunt vann:

 • Åpne en kran med kaldt vann og la vannet renne til det er klart.
   
 • Bruk helst vannkranen som er nærmest vanninntaket til boligen og skru av eventuell sil på tuppen av kranen.
   
 • Unngå å tappe varmt vann for å hindre at grums og partikler kommer inn i varmtvannstanken
   
 • Du bør ikke trekke ned i toalettet så lenge du har brunt vann i springen. Du kan bruke toalettet, men skyll da ned med vann fra bøtter.
   
 • Hvis vannet ikke er klart etter du har latt det renne i en time bør du kontakte oss.