Behov for tilkallingsvikarer på SFO

SFO v/ Høgtun skole har behov for tilkallingsvikarer.

Søknad sendes til Loppa kommune på e-post;

postmottak@loppa.kommune.no