Folkemøter om ny kommunal kystsoneplan

Invitasjon til folkemøter om arbeidet med ny kystsoneplan i Loppa kommune. 

Loppa kommune ønsker å etablere ny kommunedelplan for kystsone. Er du bruker av eller engasjert på andre måter i det som går for seg i sjøområdene i din kommune? Da anbefaler vi at du deltar på et av møtene om bruk og rammer for framtidig arealbruk av sjøarealene. 

Møtene gjennomføres mandag 23. oktober

Tidspunkt for møtene
Sted Klokkeslett
Sandland skole 11:00
Bergsfjord samfunnshus 13:00
Nuvsvåg grendehus 15:30
Øksfjord samfunnshus 18:00

 

Det blir varslet planoppstart i etterkant av møtene og gitt mulighet for å gi skriftlige innspill til planen, samt mulighet for ettersyn av planforslag i løpet av 2024. 

Forsinkelser kan oppstå som følge av værforhold.

Velkommen!