Formannskapet sitt forslag til årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027

Formannskapet legger herved ut sitt forslag til årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027 på offentlig høring. Høringsinnspill sendes til postmottak@loppa.kommune.no Merkes med Innspill til økonomiplan 2024 - 2027

Årsbudsjett og økonomiplan