Første sprengning på byggetomten til Skarven læringssenter

Den første sprengningen på byggetomten for Skarven Læringssenter ble gjennomført mandag 1. juli 2024.