Høringer oppvekst og kultur

Det er lagt ut flere saker til høring når det gjelder skole og barnehage: vedtekter for barnehage, vedtekter for SFO, skolerute og forslag til målform i skolen.  Her finner du høringene

For skole-, barnehage- og SFO-rute er høringsfristen 26.04.2024, for de øvrige er høringsfristen 26.05.2024.