Informasjon fra spesialfysioterapeut angående ferieavvikling

Spesialfysioterapeut har ferie i uke 29, 30 og 31 (17.07 - 04.08.2023) 

I uke 27, 28 og 32 jobber hun som folkehelsekoordinator, og hele arbeidstiden er avsatt til arbeid med kommunens folkehelseoversikt. I de ukene er hun tilgjengelig per mail og telefon, men har svært begrenset pasientkapasitet (kun høyprioriterte pasienter).