Informasjonsmøte angående bygging av Skarven læringssenter

Loppa kommune ønsker å invitere til informasjonsmøte angående bygging av Skarven læringssenter. 

Mandag 1. juli kl 18:00 
Sted: Byggetomten til Skarven læringssenter

Saksliste:

 • Innledning 
 • Kort om organisering i prosjektet
  • Kommunen
  • WSP AS
  • Harald Nilsen AS
  • De forskjellige underentreprenørene
  • Hvem skal kontaktes om noe skjer 
 • Fremdrift i prosjektet
 • Spesielt om sprengningsarbeider
  • Sprengning på tomta - sikkerhet, varsling, trafikkavvikling
  • Massetransport overskuddsmasser 
 • Evt.