Invitasjon – Innspillsmøte for fiskere i Loppa kommune til regional transportplan i Finnmark 2024-2036

I forbindelse med høringsfrist for innspill til fylkeskommunens regionale transportplan for 2024-2036 ønsker vi å invitere fiskere i Loppa kommune til et innspillsmøte sammen med oss fra administrasjonen.

Målet med møtet er at dere kan få utrykke deres behov, utfordringer, og mulige løsninger med tanke på samferdsel (for havn, vei, ruter, godstransport osv.).

Disse vil stille fra administrasjonen:

  • Silje Johansen (kommunalleder for teknisk, plan og næring).
  • Oddleiv Johnsen (samfunns- og næringsutvikler).
  • Egil-Magnus Olsen (byggesaksbehandler).

 

Vi tenker å avholde møtet torsdag 16.03 klokken 14. I utgangspunktet setter vi av to timer til møtet, men vil ha et lengre møtet om det er behov for det.

Send gjerne innspill til meg på oddleiv.johnsen@loppa.kommune.no i forkant av møtet også eller om dere ikke kan komme.

Vel møtt!