Næringslivsmøte tirsdag 16. januar 2024

Loppa kommune inviterer til næringslivsmøte i kommunestyresalen tirsdag 16.01. Møtet vil ha følgende agenda.

  1. Håkon Martinsen, politioverbetjent/næringslivskontakt i Finnmark politidistrikt, skal holde et foredrag om nettsvindel.
  2. Linda Rostrup Martinsen fra Aksis som skal snakke om muligheten til ekspertbistand for å redusere sykefravær.
  3. Astri Tugwell fra Orinor skal holde en presentasjon om de nasjonale tilbudene til bedrifter og gründere i programmene Næringshage og Inkubator. De skal blant annet gå inn på bistand til kjøp av fiskebåt og til Miljøfyrtårnsertifisering.
  4. Kystsoneplan for Loppa kommune – Forslag til planprogram legges nå ut til høring. Kommunen forklarer planprosessen fremover og bedriftenes mulighet til å komme med innspill.

Det vil være anledning til å ta opp andre tema hvis det blir tid til det. Send gjerne disse på forhånd til oddleiv.johnsen@loppa.kommune.no

Det vil bli anledning til å delta på teams, vi oppfordrer likevel at de som kan vil delta fysisk.