Oppstart på Skarven Læringssenter

Mandag 24.juni startet entreprenør med å rigge seg til på tomten til Skarven læringssenter.

I første omgang skal det monteres byggegjerder rundt tomten og en brakke som skal brukes til kontor og boliger for håndverkerne skal settes opp.

I løpet av uke 26 forventes det også at noe sprengningsarbeid starter opp.

Loppa kommune kaller inn til ett folkemøte i uke 27 der kan alle komme med spørsmål og innspill til byggeprosjektet.

F.v. Fredrik Thomassen, Ståle Sæther, Vibeke Berg, Marie Lundquist, Elin Marie Olsen, Eivind Jakola Larsen og Lars Laingen Nils Eirik Toft