Påminnelse om høringsfrist for oppvekstplan

Vi minner om at forslag til oppvekstplan for Loppa kommune er ute på høring nå. Høringsfristen er 25. august.

Du finner planen og svarskjema her.