Resepsjonen på legekontoret holdes stengt fredag 18. august 2023

Resepsjonen på legekontoret holdes stengt fredag 18. august 2023, dette grunnet personalmangel.

Ved behov for legevakt, ring 116117 eller 113 for øyeblikkelig hjelp.