Riving av barneskolen / henting av kjøpt utstyr

Det nærmer seg riving av barneskolen. Det betyr at alle som har kjøpt dører, vinduer og lignende nå må hente dette så fort som mulig.