Salg av den kommunale flytebryggen i Nuvsvåg

Kommunestyret har vedtatt å avhende flytebryggen som kommunen eier i Nuvsvåg.

Arkiv

Flytebryggen selges slik den er. Kjøpere som har planer om å tilrettelegge for at flytebryggen kommer befolkningen til gode vil bli prioritert.


Bud sendes til postmottak@loppa.kommune.no Når aktuelle kjøpere er på plass vil saken bli sendt til behandling i Loppa kommunestyre.