Skade på flytebrygga i Bergsfjord

På grunn av skade på strømledning til flytebrygga i Bergsfjord har vi vært nødt å stenge av hovedsikring.