Skolestart høst 2023

Loppaskolen ønsker elever og foresatte velkommen til skolestart

mandag 21. august kl. 11.30. Oppmøte på skolenes uteområde.

SFO på Høgtun skole åpner det nye SFO året mandag 21. august kl.07.30.

 

Med vennlig hilsen

 

Marit Olsen

Rektor