Sommerjobb for ungdom

Loppa kommune tilbyr sommerarbeidsplasser til skoleungdom som har tilknytning til Loppa. Ordningen er spesielt tilrettelagt for de som går ut av 10. klasse eller går på videregående skole. De kan få inntil 3 ukers sommerarbeid i kommunen. 

Søknadsfristen er 14.06.2024. Søknaden kan sendes elektronisk til postmottak@loppa.kommune.no

Kommunen tilbyr jobb som assistent/hjelpepleier, assistenter i barnehagen og assistent på teknisk etat med diverse vedlikeholdsoppdrag, utearbeid og stell av grøntarealer. Merk av på søknadskjemaet hvor du ønsker å jobbe og hvilken tidsperiode som passer best for deg.

REGLER FOR TILDELING:

  • Du må være avgangselev i 10.kl og ikke være fylt 18 år før 1. september.
  • Det skal dersom søkermassen tilsier det gis arbeid til like mange gutter som jenter.
  • Avgangselever  i 10. klasse skal prioriteres først.
  • Nedre aldersgrense er årskullet 2010
  • Kun søknader som kommer inn innen fristen vil bli vurdert.