Stenging av skuterløype og forlenget åpning av løype 10 og 11

Skuterløypene i Loppa kommune vil være stengt fra og med 5. mai 2024. Imidlertid vil skuterløype 10 og 11 forbli åpne til 12. mai 2024.  Du finner løypeoversikt og status her.