Tekniske problemer med skjemamottak

Vi opplever tekniske problemer med skjemamottak via skjema.no. Denne tjenesten er ute av drift til nærmere beskjed gis.

Vi ber derfor alle om å sende inn søknader, gravemeldinger etc. på epost postmottak@loppa.kommune.no, eller pr. post til Loppa kommune, Parkveien 1/3, 9550 Øksfjord.