Utredning om bosetting av flyktninger i Nuvsvåg

INVITASJON TIL MØTE I NUVSVÅG TIRSDAG 17. JANUAR KL 17:30 – 19:00.

Loppa kommune har vedtatt å bosette 10 flyktninger i 2023. Vi utreder nå om det er mulig å bosette noen av disse i Nuvsvåg. Der har vi daglig kommunikasjon til Øksfjord daglig slik at flyktningene kan delta i Introduksjonsordningen i Øksfjord. Det er ikke aktuelt med digital deltakelse unntatt ved uvær og fergeinnstillinger. I den forbindelse inviterer vi til FOLKEMØTE på Grendehuset i Nuvsvåg.

Vi må kartlegge om vi har boliger, om vi klarer å opprette et sosialt frivillig mottaksapparat blant befolkningen i Nuvsvåg, slik det er gjort i Øksfjord og om befolkningen i Nuvsvåg vil støtte opp om dette. Vår erfaring er at dette er viktig å få til for at de som kommer skal føle seg velkommen og bli en del av samfunnet.  Fra Loppa kommune deltar bosettingskoordinator Marie Lundquist og kommunalleder oppvekst og kultur Elin Olsen.

Dersom du/dere har bolig som kan leies ut til flyktninger i Nuvsvåg, vennligst send epost til postmottak@loppa.kommune.no så tar vi kontakt. Dere kan også gi tilbakemelding om dette på folkemøtet.