Veiledning til privatpersoner som skal leie ut bolig

For å gjøre det enklere for privatpersoner å leie ut bolig, lanserer Direktoratet for byggkvalitet (DiKB) i dag nettsiden boligdugnaden.no. Nettsiden er utviklet i et samarbeid mellom DiBK, Husleietvistutvalget (HTU) og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

Se mer info om boligdugnaden.no her