Flyttegodtgjørelse

Flyttegodtgjørelse blir i Loppa kommune benyttet som et personalpolitisk virkemiddel for å bidra til at kommunen lykkes i rekruttering av kvalifiserte arbeidstakere til ulike stillingshjemler.

Reglement for flyttegodtgjøring (PDF, 564 kB)