Korona

Rådene for nyoppståtte luftveissymptomer er de samme uavhengig av testresultat: Hold deg hjemme dersom du føler deg syk.

Det kan hentes selvtester på legekontoret på Øksfjord helsesenter. Det er verdt å merke seg at det ikke lenger er generell anbefaling om å teste seg ved nyoppståtte luftveissymptomer, men Helsedirektoratet anbefaler at personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg selv i inntil fire dager hvis de får luftveissymptomer.

Selvregistrering av positiv koronatest er avviklet.

Ønsker du å bestille koronatest?
Ta kontakt med ditt legekontor/fastlege.

For spørsmål om korona kontakt oss på: kommunelegen@loppa.kommune.no 

Eller telefon 78 45 30 50.

Les også: Koronavirus