Akuttberedskap i barneverntjenesten (Barnevernvakt)

Loppa kommune samarbeider med Alta kommune innenfor akuttberedskap barnevern, utenom kontortid. Ved akutt kan vi nås på telefon 453 96 908 fra kl. 15.00 til 09.00 på hverdager og hele døgnet på helger. 

Akuttberedskapen bemannes av ansatte i barneverntjenesten.

Formål med Barnevernvakt:

  • Avvergingsplikt gir alle en plikt til å melde fra om bekymring.
  • Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse – og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
  • Alle barn, foreldre og samarbeidspartnere i Loppa skal ha faglig forsvarlig tilgang til barnevernfaglige vurderinger og tjenester, uavhengig av tidspunkt på døgnet, i tilfeller der barn befinner seg i en situasjon som kan være skadelig.

Hvem kan melde:

Alle kan varsle om en akuttsituasjon. Ved usikkerhet om det er en akutt situasjon, kan en ringe å rådføre seg med vakthavende person.

Når bør jeg ta kontakt:

Ta kontakt dersom du selv eller noen du kjenner blir utsatt for:

  • Vold eller er vitne til vold
  • Seksuelle overgrep
  • Ved rus hos foreldre eller ungdom
  • Omsorgssvikt


Barnevernvakt tlf. 453 96 908