Barneverntjenesten

Besøksadresse: Hankenbakken 26, 9550 Øksfjord
Åpningstider: Onsdag og torsdag 09:00 - 15:00

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid,- å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.

Lov om barneverntjenester gjelder for alle barn og unge 0-18 år som oppholder seg i kommunen. Dersom ungdom samtykker kan iverksatte tiltak videreføres frem til fylte 25 år.

Barneverntjenesten har ulike hjelpetiltak og i samarbeid med familien bil en kunne finne frem til det tiltaket og den hjelpen som er mest hensiktsmessig.

Barneverntjenesten samarbeider med ulike tjenester. Offentlige instanser og private organisasjoner, alt etter hva som kan være nyttig.

Melding til barneverntjenesten kan inngis anonymt av private. En kan ringe til barneverntjenesten og drøfte en sak anonymt ved usikkerhet om noe bør meldes inn.

 

Barneverntjenesten er tilgjengelig på telefon hverdager 09.00-15.00

Teamleder Laila Kristine Somby: 908 80 183
Saksbehandler Maria Daniloff Moe: 481 76 231 
Saksbehandler Randi Opgård: 453 96 965
Saksbehandler Johan Eivind Gaup: 480 52 678

Artikkelliste